O fotografie realizată de pe strada Basarabilor (fostă Basarabi) privind spre porțiunea din strada General Traian Moșoiu (fostă Tolstoi / Flamurei) dispărută în urma sistematizării urbane de la jumătatea anilor 1980 (obturată prin ridicarea blocurilor P + 4 etaje).
În plan îndepărtat se observă clădirea cinematografului „Popular” / „Scala”, existentă și astăzi, construită în anul 1933 după planurile arhitectului Toma T. Socolescu. Aceasta a avut inițial destinația de braserie și a fost construită pentru Camera de Comerț din Ploiești care-și avea sediul alături.

Foto: 1983

Strada Basarabi – foto 1983

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Follow by Email