Acum 139 de ani, la 21 iunie 1881, în cadrul unei ceremonii aparte, se inaugura primul monument de for public al orașului Ploiești: „Statuia Libertății”, un simbol al orașului nostru.
Iată ce spune presa vremii:
„Duminică 21 Iunie, orașul Ploești înfățișa o priveliște neobișnuită: pretutindeni veselie, pretutindeni mișcare și poporațiune de toate clasele, în vestminte de sărbătoare, se îndrepta spre Piața Unirei. Pela 9 ore piața era plină, ferestrele și balcoanele dela casele din giuru-i înțesate de doamne și chiar coperișurile acoperite de bărbați.Toată această lume aștepta cu-n sentiment de nerăbdare inaugurarea statuei Libertăței care s-a oferit Ploeștenilor prin contribuțiuni făcute în toată țara pentru curajul și abnegațiunea ce au știut a depune, cu ocazia alegerilor dela 1869 întru apărarea libertăților publice’’.(Românul, 24 iunie 1881)

„Duminecă s-a descoperit la Ploiești Statuia Mme Grigorescu (așa-i zic ploieștenii Statuii Libertății, ridicate în onoarea efemerei republice de la 1869-1870). L’Independence Roumaine află că se făcuseră mari preparative pentru a primi pe rabin, pe d. D. Brătianu și – tres faciunt collegium – pe d. Urechia. Gardă națională pănă la statuă. Însă înaltele personaje nevenind, garda s-a întors singură și desilusionată împrejurul Mme Grigorescu.”(Mihai Eminescu, Timpul, 24 iunie 1881)

În curând vom reveni cu vești noi !

STATUIA LIBERTATII

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Follow by Email