Vechiul oras care se duce, pentru a face loc “mărețelor construcții ale socialismului”!
Fotografia surprinde ultima parte a străzii Romană…în partea stângă se observă începutul străzii Brașoveni, care în aproximativ 100 m se intersecta cu strada Lipscani, străzi total dispărute după procesul de sistematizare a centrului civic.

Foto: 1979

Sistematizarea zonei centrale – foto 1979

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Follow by Email