Secretarul General al ONU, U Thant, in vizita la uzina „1 Mai” – 5 mai 1963

Nu ai cum să te gândeşti la Ploieşti fără să-ţi treacă prin cap imaginea întreprinderii „1 Mai“ Ploieşti, un „stup“ care aduna, în trei schimburi zilnice, 18.000 de angajaţi înainte de Revoluţie. Cea mai mare uzină de utilaj petrolier din Europa producea instalaţii de foraj petrolier dintre cele mai performante la nivel mondial, achiziţionate inclusiv de celebre companii de profil americane.De-a lungul anilor întreprinderea „1 Mai” Ploiesti, cea care va deveni al 2-lea exportator de utilaj petrolier din lume, a primit vizita a numeroși șefi de state, personalități marcante ale vieții politice și economice din întreaga lume.Una dintre aceste memorabile vizite a reprezentat-o și venirea la uzina „1 Mai”, în cadrul vizitei sale în Europa, a secretarului general ONU, U Thant, invitat al statului român în perioada 4 – 8 mai 1963. Agentia de presa – AGERPRES relata:„În cea de-a doua zi a vizitei sale oficiale în țara noastră, U Thant, secretarul general al O.N.U., a făcut o calatorie în regiunea Ploiești. Oaspetele a fost însoțit de Mircea Malița, adjunct al ministerului afacerilor externe și de Mihail Hașeganu, reprezentantul permanent al R.P. Romane la O.N.U.Primul popas a fost făcut la uzina constructoare de utilaj petrolier “1 Mai” Ploiești. Pe fațada uzinei era înscrisă în limbile română și engleză urarea “Bine ați venit !”. Oaspetele a fost întâmpinat de Constantin Tuzu, ministrul metalurgiei și construcțiilor de mașini, Gheorghe Stan, președintele Sfatului Popular Regional, Gheorghe Marusi, președintele Sfatului Popular Orășenesc, Dimitrie Tomozei, directorul uzinei „1 Mai” și de numeroși oameni ai muncii.Cu prilejul convorbirilor care au avut loc, cât și în timpul vizitării unor secții ale uzinelor, oaspetele a manifestat un interes deosebit pentru procesul de producție, pentru condițiile de lucru și de viața ale muncitorilor; el a pus numeroase întrebări referitoare la felul cum sunt rezolvate unele probleme tehnice, cum se asigură pregătirea cadrelor și creșterea calificării acestora. În continuare, oaspetelui i-au fost arătate spitalul, creșa și grădinița de copii, clubul, cinematograful și alte construcții social-culturale. Apoi, pe platoul general de montaj, specialiștii uzinei au făcut o demonstrație de ridicare a instalației de foraj 4 L.D., operație care a fost urmărită cu vie atenție.În cartea de onoare a uzinei „1 Mai”, U Thant a scris cuvinte de mulțumire pentru amabilitatea conducatorilor și muncitorilor uzinei care i-au arătat multe lucruri interesante și pline de învățăminte în legătura cu activitatea lor, urându-le totodata noi succese în muncă.În amintirea acestei vizite, secretarului general al O.N.U. i-a fost oferită în dar macheta instalației de foraj 4 L.D.”

Publicată de Societatea Culturală ATOM Ploiești pe Miercuri, 19 februarie 2020

Nu ai cum să te gândeşti la Ploieşti fără să-ţi treacă prin cap imaginea întreprinderii „1 Mai“ Ploieşti, un „stup“ care aduna, în trei schimburi zilnice, 18.000 de angajaţi înainte de Revoluţie. Cea mai mare uzină de utilaj petrolier din Europa producea instalaţii de foraj petrolier dintre cele mai performante la nivel mondial, achiziţionate inclusiv de celebre companii de profil americane.
De-a lungul anilor întreprinderea „1 Mai” Ploiesti, cea care va deveni al 2-lea exportator de utilaj petrolier din lume, a primit vizita a numeroși șefi de state, personalități marcante ale vieții politice și economice din întreaga lume.
Una dintre aceste memorabile vizite a reprezentat-o și venirea la uzina „1 Mai”, în cadrul vizitei sale în Europa, a secretarului general ONU, U Thant, invitat al statului român în perioada 4 – 8 mai 1963.

Agentia de presa – AGERPRES relata:

„În cea de-a doua zi a vizitei sale oficiale în țara noastră, U Thant, secretarul general al O.N.U., a făcut o calatorie în regiunea Ploiești. Oaspetele a fost însoțit de Mircea Malița, adjunct al ministerului afacerilor externe și de Mihail Hașeganu, reprezentantul permanent al R.P. Romane la O.N.U.
Primul popas a fost făcut la uzina constructoare de utilaj petrolier “1 Mai” Ploiești. Pe fațada uzinei era înscrisă în limbile română și engleză urarea “Bine ați venit !”. Oaspetele a fost întâmpinat de Constantin Tuzu, ministrul metalurgiei și construcțiilor de mașini, Gheorghe Stan, președintele Sfatului Popular Regional, Gheorghe Marusi, președintele Sfatului Popular Orășenesc, Dimitrie Tomozei, directorul uzinei „1 Mai” și de numeroși oameni ai muncii.
Cu prilejul convorbirilor care au avut loc, cât și în timpul vizitării unor secții ale uzinelor, oaspetele a manifestat un interes deosebit pentru procesul de producție, pentru condițiile de lucru și de viața ale muncitorilor; el a pus numeroase întrebări referitoare la felul cum sunt rezolvate unele probleme tehnice, cum se asigură pregătirea cadrelor și creșterea calificării acestora. În continuare, oaspetelui i-au fost arătate spitalul, creșa și grădinița de copii, clubul, cinematograful și alte construcții social-culturale. Apoi, pe platoul general de montaj, specialiștii uzinei au făcut o demonstrație de ridicare a instalației de foraj 4 L.D., operație care a fost urmărită cu vie atenție.
În cartea de onoare a uzinei „1 Mai”, U Thant a scris cuvinte de mulțumire pentru amabilitatea conducatorilor și muncitorilor uzinei care i-au arătat multe lucruri interesante și pline de învățăminte în legătura cu activitatea lor, urându-le totodata noi succese în muncă.
În amintirea acestei vizite, secretarului general al O.N.U. i-a fost oferită în dar macheta instalației de foraj 4 L.D.”

Secretarul General ONU, U Thant, in vizta la uzina “1 Mai” – 5 mai 1963

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Follow by Email