„????? ? ??? – ??? ????? ????” – acest film documentar, realizat de „ATOM” Ploiești, se dorește a fi un memento a ceea ce a reprezentat pentru comunitatea ploieșteană Întreprinderea „1 Mai” Ploiești, dar și un omagiu adus generațiilor de ploieșteni care cu abnegație, dăruire și sudoare au contribuit la recunoașterea internațională a brandului „1 Mai” Ploiești.
Cu toate că uzina nu mai există astăzi, istoria și performanțele sale vor dăinui peste timp, iar unele din marile personalități ale uzinei, care au adus un aport substanțial la transformarea ei dintr-un nume într-un renume, merită a fi enumerate astăzi, aici: inginerii Nicolae Popa, Dimitrie Tomozei, Dumitru Nistor, Victor Săvulescu, Emilian Uleia, Stelian Teodorescu, Oscar Sorian, Gheorghe Petrescu, Victor Vâlvoi, Constantin Palancă, Ștefan Diaconescu, Petre Rață, Atanase Niculescu, Crsitel Popeia, Gheorghe Damian, Alexandru Bublic, Alecu Rădulescu, Alexandru Mihăilescu, Viorel Cristea, Viorel Peligrad, Theodor Toivi, Dumitru-Isidor Gheoca, maistrul inovator Iosif Lisovschi.
Veșnica noastră amintire și recunoștință !
Proiecție video „Uzina 1 Mai – Arc peste timp”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Follow by Email