Din punct de vedere legal, conform Codului Fiscal, persoanele fizice au posibilitatea să redirecţioneze 3,5% din impozitul pe veniturile obţinute în anul anterior către o organizație neguvernamentală (ONG), contribuind astfel la rezolvarea unei probleme sociale din comunitate.

          Venituri din salariu: descarci şi completezi FORMULARUL 230 cu datele personale și datele fundației, apoi îl depui sau îl trimiţi prin poştă, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, la Administrația Financiară de care aparții. Poti descarca FORMULARUL 230 dacă ai avut venituri din salarii/pensii, din activități independente/agricole, drepturi de proprietate intelectuală și cedarea folosinței bunurilor, dacă pentru acestea din urmă nu ai obligația să depui DECLARAȚIA UNICĂ.

DESCARCĂ FORMULARUL 230.


          Procentul de 3,5% din impozitul pe venit nu reprezintă o sponsorizare, donaţie sau contribuţie, ci este o parte din bugetul de stat, mai exact din impozitul pe care îl plăteşti statului în fiecare an. Astfel tu decizi ce se întâmplă cu cei 3,5%. Poti descarca DECLARAȚIA UNICĂ dacă în 2021 ai avut venituri din activități independente/agricole, drepturi de proprietate intelectuală și cedarea folosinței bunurilor și ai obligația depunerii Declarației Unice.

          Venituri din alte surse: descarci şi completezi DECLARAȚIA UNICĂ cu datele personale și datele fundației, apoi îl depui sau îl trimiţi prin poştă, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, la Administrația Financiară de care aparții.

DESCARCĂ DECLARAȚIA UNICĂ.


          Codul fiscal, Titlul 2, cap. 2, art. 21, alineatul 4, litera p, cheltuielile de sponsorizare și/sau mecenat și cheltuielile privind bursele private, acordate potrivit legii; contribuabilii care efectuează sponsorizări și/sau acte de mecenat, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările ulterioare și ale Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cei care acordă burse private, potrivit legii, scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente în limita minimă precizată mai jos: 3 la mie din cifra de afaceri; 20% din impozitul pe profit datorat.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Follow by Email