IULIU I. GORUNEANU

Descriere apărută în monografia orașului Ploiești, de Mihail Sevastos:

„Iuliu I. Goruneanu (1850-1902) a fost director și profesor de mecanică și tehnologie la Școala de Arte și Meserii din Ploești dela 1878 la 1902.
Era ginerele fostului primar I. Philiu.
In timpul conducerii sale, școala a fost premiată pentru lucrările executate și trimise la marea Expoziție Universală din Paris din 1889.
Cu acest prilej revista franceză „Journal des Travaux de l’Academie Nationale, Agricole, Manufacturiere et Comerciale et de la Societe Francaise de Statistique Universelle” a publicat urmatoarele:
„Piesele expuse în secțiunea romană de inginerul luliu Goruneanu, directorul Școlii de Arte și Meserii din Ploești (Romania), sânt interesante din mai multe puncle de vedere …
Deși întemeiate abia in 1853, de domnitorul Barbu Știrbei, școlile de Arte și Meserii din Romania au mers în necontenit progres …
Piesele trimise la Paris de luliu Goruneanu sânt foarte interesanle și merită să fie examinate de aproape.
Totul este făcut admirabil, cu multă grijă, atingând perfecțiunea dorită …”

A publicat:
„Maestrul mecanic sau Călăuza mecanicei practice, precedată de noţiuni elementare de aritmetică decimală, de algebră şi de geometrie, indispensabilă pentru înţelegerea şi deslegarea diferitelor aplicaţiuni cu tabele şi calculi”, dupe Ch. Armengaud, Jeune [de] Iuliu I. Goroneanu. Ploesci, Cărjean, [1887] 296 p. aprobată de Ministerul Agriculturei, Industriei, Comerciului.

Sursa:
1. Monografia orașului Ploiești de Mihail Sevastos, Tiparul „Cartea Românească“, București, 1937 / p.131-132;
2. Bibliografia Națională Retrospectivă.

Urmăriți episodul XVII, despre TAKE IONESCU, din 11 aprilie 2020.

PERSONALITĂȚI PLOIEȘTENE – EPISODUL XVI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Follow by Email