ION N. GHEORGHIU

„Diplomat al Școalei de Poduri și Șosele din Paris. Inginer. Industriaș. După terminarea studiilor sale la Paris, a fost câtva timp inginer șef de secție în serviciul guvernului francez și însărcinat cu executarea lucrărilor portului Dieppe. Reîntors în țară, este numit inginer șef de secție la studiile liniilor ferate Titu – Târgoviște, R. Vâlcea – Piatra – Corabia. A trecut apoi, în aceeași calitate, la serviciul de întreținere de la CFR, de unde s-a retras pentru a se consacra industriei. Din 1886 se ocupă cu exploatarea de petroleu, înființând fabrica de petroleu din Câmpina și mai târziu fabrica Progresul din Ploiești (arte grafice și confecțiuni de hârtie și carton); conductul de la Bușteni și Băicoi pentru transportul țițeiului și fabrica de petroleu de la Băicoi. […] Dl. Ion N. Gheorghiu este unul din membrii marcanți ai partidului național liberal Ploiești. În cameră a fost ales prima oară în martie 1901”
Sursa: George D. Nicolescu, Parlamentul român. 1866-1901. Biografii și portrete, București, Socec, 1903

Descriere apărută în monografia orașului Ploiești, de Mihail Sevastos:

„Născut in 1852 la C.-Lung, diplomat al școlii de poduri și șosele din Paris, inginer, petrolist, – Ion N. Gheorghiu a intrat în Camera la 1901, ca ales.al județului Prahova. A înființat o fabrică în Câmpina și „Progresul” din Ploești, marea tipografie care a ars și a fost dărâmată de curând.”

Sursa:
1. George D. Nicolescu, Parlamentul român. 1866-1901. Biografii și portrete, București, Socec, 1903;
2. Monografia orașului Ploiești de Mihail Sevastos, Tiparul „Cartea Românească“, București, 1937 / p.130.

Urmăriți episodul XV, despre C. DOBROGEANU-GHEREA, din 28 martie 2020.

PERSONALITĂȚI PLOIEȘTENE – EPISODUL XIV

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Follow by Email