Fosta stradă Justitiei, astăzi strada Nicolae Bălcescu (fostă Nicolae Gh. Filipescu), la intersecție cu strada Buna Vestire (fostă Calea Buna Vestire / Karl Mark). În prim-plan o faimoasă casă, parțial distrusă de bombardamentele aliate din primăvara anului 1944, care l-a gazduit pe marele duce Nicolae, fratele țarului Alexandru al II-lea (cu ocazia vizitei acestora la Ploiești în perioada 25 mai – 13 iunie 1877). În perioada anilor 1955-1970 clădirea a adăpostit sediul actualului Muzeu Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova, pentru ca astăzi să activeze ca o secție a acesteia (arhivă și bibliotecă).

Sursă: ANR, ANIC, Fond Fototeca, 1944

Pe strada Justitiei – foto 1944

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Follow by Email