Strada Bobâlna (fostă C.A. Rosetti / Andrei Jdanov) la intersecție cu strada Constructorilor (fostă Dimitrie Sfetescu) într-o perioadă când noul sediu al Liceului Industrial pentru Construcții de Mașini, de pe strada Constructorilor nr. 8, nu se dăduse încă în funcțiune (fondat în anul 1884 cu denumirea de „Școala de Arte și Meserii” / fost Liceul Industrial nr. 1 / astăzi Colegiul „Spiru Haret” Ploiești)… acest lucru se va realiza începând cu anul 1984.

Foto: 1979

Pe strada Bobâlna – foto 1979

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Follow by Email