“Concomitent cu asigurarea alimentaţiei cu apă a populaţiei s’a avut în vedere şi aprovizionarea ei cu alimente în condiţiuni igienice. ln acest scop au fost clădite Halele Centrale punându-se astfel capăt unei stări de lucruri intolerabile.
Aprovizionarea populaţiei cu alimente s’a făcut în trecut în piaţa veche. Această piaţă era o adunătură de magherniţe de diferite mărimi lipsite de confort şi de igienă. În piaţă nu era nici o rigolă de scurgere. De aceia toată apa rezultată din spălarea zarzavatului rămânea pe loc în băltoace murdare. Cum în piaţă nu erau closete, spatiile dindărătul gheretelor erau întrebuinţate drept vespasiane. Acelaşi loc servea şi la depozitarea zarzavaturilor.
E greu de închipuit murdăria stagnantă alcătuită de tot felul de dejecţiuni în mijlocul cărora se depozitau şi se vindeau ploeştenilor zarzavatul, pâinea, untul, brânza, smântâna, carnea, etc. Maldărele de zarzavat nu se puteau distinge dintre mormanele de gunoi. Murdăria dintre gherete infecta aerul şi întreţinea roiuri de muşte care se plimbau pe alimente.
Ţăranii îşi ţineau laptele şi derivatele lui pe jos, unde erau acoperite cu praf. Măcelarii şi pescarii nu-şi puteau conserva bine marfa. Mirosul greu, mai ales în zilele de vară, întâmpina pe cumpărător la primul pas pus în piaţă. Pe subt bărăci o pusderie de şobolani îşi găseau adăpost. Aceştia devastau marfa în timpul nopţii, propagând agenţi patogeni de la un aliment la altul şi constituind – în caz de epidemii, – un adevărat·pericol.
Această stare de lucruri a luat sfârşit prin înfiinţarea Halelor Centrale ale municipiului. Construirea Halelor, s’a terminat în 1935. Datorită zelului depus de d. Victor Nicolau, ajutor de primar – care a fost elementul cel mai activ şi de iniţiativă pentru suprimarea vechii pieţe şi pentru desăvârşirea lucrărilor în vederea punerii în funcţiune a nouilor Hale – acestea au fost predate destinaţiei la 1 Noemvrie 1935.
Clădirea monumentală a Halelor (lucrarea arhitectului Toma T. Socolescu) este fără de pereche la noi în ţară şi rivalizează cu clădirile similare din străinătate. Halele corespund totodată celor mai exigente cerinţe ale igienei şi asigură un confort desăvârşit în desfacerea mărfurilor.” (1936 – Mihail Sevastos – “Monografia orasului Ploeşti”, p.583-584).

Foto: 1956

Halele Centrale – 1956

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Follow by Email