Casa Traian V. Grigorescu, construită în anul 1934 după planurile arhitectului Octav Doicescu (1902-1981). Imobilul în stil eclectic cu influențe neoromânești de pe strada Bogdan Petriceicu Hasdeu nr. 1 a fost în perioada anilor 1980 reședința prim-secretarului Comitetului judeţean de partid şi preşedinte al Comitetului executiv al Consiliului popular al judeţului Prahova, „tovarășul” Ion Frățilă (în funcție din 28
noiembrie 1987 și până în 22 decembrie 1989).

Foto: 1971

Casa Traian V. Grigorescu – foto 1971

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Follow by Email