Iernile de altădată. În imaginea de mai jos, Carol Nicolae Debie a surprins ,,Casa Moruzoaei”, o casă cu rezonanță istorică. După cum aflăm din lucrarea ,,Republica de la Ploiești”, apărută în anul 2016 la editura Societății Culturale Ploiești Mileniul III și avându-l ca autor pe Dorin Stănescu, legătura dintre oraș și familia Moruzi a avut următoarele coordonate: ,, O dispută de aproape patru decenii între târgoveţi şi familia boierului grec Moruzi, de sorginte fanariotă, contribuie decisiv la formarea spiritului comunitar al ploieştenilor.În 1780, Ianache Moruzi, văr al domnitorului ţării, Alexandru Ipsilanti, primeşte moşia Ploieşti în stăpânire.

Practic, oraşul şi privilegiile locuitorilor săi, ce decurgeau din statutul de moşneni liberi, erau desfiinţate. În apărarea drepturilor şi libertăţilor urbane, orăşenii recurg la o paletă largă de mijloace: procese, jalbe către domnitorii care s-au succedat între 1781 şi 1832, obţinerea cetăţeniei altor state şi revolte succesive sub diferite forme, înăbuşite de ocârmuitori.”

De prisos să mai spunem că această dispută a fost câștigată de ploieșteni.

,,Casa Moruzoaei” – foto 1984

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Follow by Email