Casa „Dimitrie Sfetescu”, fost mare industriaș și politician (1837-1851), construită la sfârșitul secolului XIX după planurile arhitectului Toma N. Socolescu / Bulevardul Independenței nr. 21.
Dimitire Sfetescu este cel care împreună cu farmacistul Schuller a susținut financiar ridicarea Spitalului de chirurgie „Schuller-Sfetescu”, inaugurat în anul 1895, de pe strada Rudului / fostă Calea Rudului. Marele industriaș, sau unul din moștenitorii săi, va vinde imobilul Societății Petroliere „Concordia” nu înainte de a achiziționa imobilul vecin, de la numărul 19. După naționalizare, imobilul s-a transformat în sediul Trustului de Petrol pentru ca în prezent să adăpostească sediul Poliției Comunitare Ploiești.

Foto: 1979

Casa „Dimitrie Sfetescu” – foto 1979

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Follow by Email