Biserica „Sfinţii Voievozi”, cu hramurile Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” şi „Sfântul Antonie cel Mare” de pe strada Ştefan cel Mare, nr. 23. La început această biserică a fost din lemn şi avea hramul Sfinţii Ingeri, iar anul clădirii ei ar fi pe la 1648, la puţin timp după vestita biserică domnească „sfinţii Apostoli” (1639), deci al doilea locaş de cult din Ploieşti, ca şi vechime. Din vechea biserică de lemn au mai rămas în cea de astăzi patru stâlpi din stejar, aşezaţi vertical între naos şi pronaos, pe care se sprijină o coloană în stil corintic cu care se încheie cafasul pentru cor. De asemenea sub policandrul mare, în naos, se află o lespede ovală pe care se cunoaşte doar anul 1827 în cifre arabe şi câteva cifre romane şterse, indescifrabile.
Foto: 1963
Biserica „Sfinţii Voievozi” – foto 1963

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Follow by Email