Biserica Sf. Voievozi, cu hramurile Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril şi Sf. Antonie cel Mare de pe strada Ştefan cel Mare, nr. 23. La început această biserică a fost din lemn şi avea hramul Sf. Îngeri, iar anul clădirii ei ar fi pe la 1648, la puţin timp după vestita biserică domnească Sf. Apostoli (1639), deci al doilea locaş de cult din Ploieşti, ca şi vechime. Din vechea biserică de lemn au mai rămas în cea de astăzi patru stâlpi din stejar, aşezaţi vertical între naos şi pronaos, pe care se sprijină o coloană în stil corintic cu care se încheie cafasul pentru cor. De asemenea sub policandrul mare, în naos, se află o lespede ovală pe care se cunoaşte doar anul 1827 în cifre arabe şi câteva cifre romane şterse, indescifrabile.
Foto: 1966
Biserica Sf. Voievozi – foto 1966

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Follow by Email