Astăzi se împlinesc 44 de ani de la cel mai grav cutremur din perioada postbelică.
Seismul a avut loc în seara zilei de 4 martie, orele 21:22 min, epicentrul fiind localizat în Munţii Vrancei, zona Andreiaşu de Jos, la o adâncime de aproximativ 93 km. Măsurătorile vremii indicau o magnitudine de 7.2 grade pe scara Richter sau 7.4 grade pe scara bazată pe moment seismic.
Ca majoritatea oraşelor din Oltenia, Muntenia sau sudul Moldovei, acolo unde mişcarea seismică s-a resimţit cel mai violent, Municipiul Ploieşti avea să contribuie destul de serios la bilanţul tragic al avariilor.
Chiar dacă s-a înregistrat o singură clădire prăbuşită (clădirea P+2E situată la intersecţia străzilor Mihail Kogălniceanu cu strada Toma Caragiu, având la parter cofetăria „Scufiţa Roşie”) multe din clădirile importante ale oraşului aveau să fie grav avariate sau vor suferi degradări importante: Primăria veche (Palatul Comunal), clădirea Mercur (fost Palatul Băncii Centrale), blocul Pasaj Cooperativa, biserica Sfântă Vineri, biserica Sfântul Vasile, catedrala Sfântul Ioan, Muzeul de Artă, Muzeul de Istorie, Halele Centrale, Hotel Central, mare parte dintre blocurile din Piaţa Victoriei, construite după 1960, blocurile de pe strada Emil Zola, blocurile P+4E din cartierele Nord, Andrei Mureșanu sau Democrației-Muzicanți.
Autorităţile vremii vor considera inoportună refacerea clădirilor simbol (vezi Primăria Veche, clădirea Pasajul Cooperativei, fostul Palat al Băncii Centrale, clădirea Stănoiu și Herjenescu etc) acestea fiind condamnate la dispariţie şi din motive de sistematizare locală.
Distrugerile războiului, cutremurele din 1940 şi 1977 dar mai ales sistematizările grăbite şi lipsite de viziune arhitecturală impuse de edilii vremii, doritori să modernizeze şi să lărgească străzile oraşului, au dus la pierderea zestrei câtorva vechi căi centrale pitoreşti şi atrăgătoare din punct de vedere turistic (Unirii, Lipscani, Franceză etc), provocându-se şi dispariţia tuturor acestor clădiri de mare însemnătate istorică şi culturală.
Cât de pregătit este Ploieştiul pentru un cutremur major?

Foto:
Vechea Primărie și urmările cutremurului din 4 martie 1977 (clădire inaugurată în anul 1894 și demolată în anul 1979).

4 martie 1977 – 4 martie 2021

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Follow by Email