𝗜𝗢𝗡 𝗣𝗔𝗥𝗔𝗦𝗖𝗛𝗜𝗩 (𝟭𝟵𝟮𝟳 – 𝟮𝟬𝟬𝟲)
Născut la 24 ianuarie 1927 în localitatea Bătești, comuna Brazi, Ion Paraschiv a absolvit școala primară în localitatea natală și cursuri de calificare la Ploiești. Pe parcurs, în paralel cu activitatea profesională, politică și administrativă, și-a completat studiile liceale la Ploiești și pe cele superioare la București. Aici a urmat Academia de Științe Economice, la absolvirea căreia a devenit economist. Și-a început activitatea economică, în anii războiului și imediat după aceea, ca sudor lăcătuș, la Uzinele Concordia (1 Mai).
După 1950, a fost recrutat ca activist și a îndeplinit diverse funcții politice și administrative. Și-a îndeplinit sarcinile specifice muncii de propagandă, ca șef de secție și secretar al comitetului județean, dar a dat dovadă de multă înțelegere pentru fenomenul cultural local și de prețuire față de intelectuali.
În calitate de primar, acesta a condus administrația ploișteană timp de peste 9 ani, din decembrie 1972 până în martie 1982.
Desemnarea sa în fruntea administrației ploieștene s-a dovedit benefică. Alegerea lui Ion Paraschiv, ca prim-secretar al organizației municipal PCR, al 15 decembrie 1972, a determinat și instalarea acestuia în funcția de președinte al Consiliului Popular al Municipiului Ploiești. Apropiat de cetățeni, bun gospodar și devotat comunității ploieștene, primarul Ion Paraschiv era prezent pretutindeni, pe șantierele de construcții, în magazine, piețe sau pe arterele rutiere aflate în construcție sau reabilitare. Sub îndrumarea sa au fost executate lucrări de modernizare a piețelor, de amenajare, reparare și asfaltare a numeroase străzi ploieștene și din comunele suburbane. Pentru a ușura fluența traficului rutier în partea de vest a municipiului Ploiști, s-a implicat, în anul 1974, în lărgirea și asfaltarea intrării dinspre Târgoviște. Lucrările au continuat cu modernizarea străzii 23 August (azi Gh. Gr. Cantacuzino), prin extinderea carosabilului pe 4 benzi. Alte lucrări de modernizare s-au executat și pe axa sud-nord a municipiului, între Calea București și Bulevardul Republicii, până la kilometrul 6. Pe această arteră, carosabilul a fost extins la 4 benzi și s-au făcut plantații de aliniament. Concomitent, s-au extins și rețelele de gaze și canalizare. Totodată, municipalitatea a asigurat, în limita posibilităților, alimentarea populației cu energie electrică, agent termic și produse alimentare. Atenția primarului s-a îndreptat și spre întreținerea curățeniei și amenajarea spațiilor verzi, îndeosebi în zona de vest a municipiului Ploiești,
Progrese notabile s-au înregistrat, în timpul mandatului său, și în domeniul sistematizării și al extinderii spațiului locativ. Astfel, prin noua Schiță de Sistematizare, elaborată în anul 1974 și aprobată de forurile superioare în anul 1976, s-a trecut la o noă etapă de reconstrucție a orașului dinspre periferie spre zona centrală. Au continuat lucrările la blocurile din Cartierul Vest, zona Democrației și a început construirea blocurilor din Bariera Bucov (1974), zona Gării de Sud (1974), Malu Roșu (1974), Republicii (1974), Centru (1980) și din cartierele Mihai Bravu, 9 Mai și Ienăchiță Văcărescu. Alte lucrări de raparații capitale s-au executat la blocurile din Cartierul Nord, afectate de cutremurul din 1977. Pe lângă spațiile locative, grija municipalității s-a îndreptat și spre construirea unor spații comerciale, dintre care merită menționate: Hotel Prahova, inaugurat la 13 ianuarie 1973, Complexul Comercial Vest, Complexul Comercial Omnia (1974), Supermagazinul BIG (1976), spațiile comerciale Mercur (1981) și Unirea (1982).
O altă realizare a fost extinderea sau construirea unor localuri școlare. S-au executat lucrări de extindere la: Liceul Pedagogic (1970-1974) și la Școala nr. 1 – sala de sport. Deasemenea, s-au construit noi sedii pentru următoarele unități de învățământ: Școala nr. 31 (1973), Școala nr. 3 (1974), Liceul de Muzică (1974), Liceul Teleajen (1976), Școala nr. 28 (1978), Grupul Școlar de Construcții – Liceul Industrial nr. 7 (1979), Școala nr. 29 (1980). Tot atunci s-au realizat și unele obiective sanitare: Spitalul Județean (1974), Maternitatea nouă și Spitalul C.F.R.
Alte preocupări ale administrației locale vizau încurajarea vieții culturale a municipiului Ploiești. În această perioada au fost inaugurate următoarele instituții: Muzeul Ceasului (1972), cinematograful Modern (1979), Muzeul de Istorie și Arheologie Prahova a fost mutat și modernizat în noul sediu în care funcționează și astăzi (20 septembrie 1975).
Alte măsuri initiate de municipalitate au fost: reamplasarea și inaugurarea Monumentului Vânătorilor, în Piața 1 Decembrie 1918 (23 august 1980), dezvelirea bustului pictorului Ion Negulici, executat de sculptorul Nicolae Kruch (iunie 1981), renovarea Teatrului de Păpuși și a Filarmonicii Paul Constantinescu. Ion Paraschiv s-a implicat și în realizarea unor obiective economice, precum: construirea Uzinei de Rulmenți Grei, dezvoltarea Uzinelor 1 Mai și UZUC, trasnsformarea Rafinăriei Teleajen în Combinat Petrochimic.
După 9 ani și 3 luni, mandatul lui Ion Paraschiv în fruntea administrației ploieștene s-a încheiat în martie 1982. Omul popular și prietenos, grijuliu față de soarta comunității locale, apreciat de ploieșteni, a refuzat să revină la Comitetul Județean PCR și s-a încadrat la UPETROM – 1 Mai, unde a funcționat, ca director al serviciului personal, până în anul 1989, cînd a ieșit la pensie. A incetat din viață la 2 decembrie 2006.
𝗦𝘂𝗿𝘀𝗮: 𝗠𝗮𝗿𝗲𝗮 𝗖𝗮𝗿𝘁𝗲 𝗮 𝗣𝗹𝗼𝗶𝗲𝘀̦𝘁𝗶𝗹𝗼𝗿 – 𝘃𝗼𝗹. 𝗜
𝗨𝗿𝗺𝗮̆𝗿𝗶𝘁̦𝗶 𝗲𝗽𝗶𝘀𝗼𝗱𝘂𝗹 𝗖𝗫𝗫𝗫𝗜 𝗱𝗶𝗻 𝗱𝗮𝘁𝗮 𝗱𝗲 𝟬𝟯.𝟭𝟮.𝟮𝟬𝟮𝟮
𝗣𝗘𝗥𝗦𝗢𝗡𝗔𝗟𝗜𝗧𝗔̆𝗧̦𝗜 𝗣𝗟𝗢𝗜𝗘𝗦̦𝗧𝗘𝗡𝗘 – 𝗘𝗣𝗜𝗦𝗢𝗗𝗨𝗟 𝗖𝗫𝗫𝗫

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Follow by Email