?????? ???????? (???? – ????)
?????? ???????? (n. 24 aprilie 1888, Ploiești – d. 25 martie 1958, Cluj) a fost clasicist şi traducător român.
Provine dintr-o familie de origine aromână. Urmează studiile secundare la Liceul „Sfinţii Petru şi Pavel” din Ploieşti, iar cele superioare la Facultatea de Litere şi Filosofie a Universităţii din Bucureşti, unde îşi ia licenţa în filologie clasică în anul 1911. La recomandarea mentorului său, Vasile Pârvan, pleacă la o specializare la Berlin (1915-1916), iar între 1923-1924 la Roma, făcând parte din prima serie de bursieri ai Şcolii Române.
Între timp, se refugiase o perioadă, din cauza Primului Război Mondial, în Danemarca, învăţând daneza, norvegiana şi suedeza. Îşi susţine doctoratul cu teza „De Demosthenis in Philippum orationequarta” (1920). Numit agregat stagiar pentru limba şi literatura greacă la Facultatea de Litere din Cluj, va deveni profesor titular aici în 1926.
Va fi, de asemenea, membru al Şcolii Române din Roma (1924), director al Seminarului de Filologie Clasică, decan al Facultăţii de Litere şi Filosofie din Cluj (1932-1933) şi director al Institutului de Studii Clasice din Cluj (1932-1934). În 1945 este ales membru corespondent al Academiei Române, fiind exclus abuziv în 1948.
A primit premiul Academiei Române pentru traducerea Tristelor lui Ovidiu (1930).
??????:
• Aristofan și contemporanii săi, București, Cultura Națională, 1922
• Gânduri și chipuri din Grecia veche, Cluj, Institutul de Arte Grafice „Viața”, 1927
o Gânduri și chipuri din lumea antică, ediție îngrijită, prefață, note și comentarii de Veronica (Hicea) Mocanu, Cluj, Editura Dacia, 1980; reeditare, Cluj, Editura Clusium, 2001
• Antologia liricilor greci, Cluj, Institutul de Arte Grafice „Viața”, 1927
• Antologia poeziei grecești (1800-1930), Cluj, Tipografia „Cartea Românească”, 1936
• Nicolae Olahus, primul umanist de origine română, Aninoasa-Gorj, Editura Ram, 1939
• Nonnos și Ovidiu, Sibiu, Tipografia „Cartea Românească din Cluj”, 1941
• Pentru clasicism, Sibiu, Tipografia „Cartea Românească din Cluj”, 1943
• Cronica inedită dela Blaj a protosinghelului Naum Râmniceanu (Adunarea hronologiei domnilor țării noastre) , Sibiu, Tipografia „Cartea Românească din Cluj”, 1944
• Fileb sau Despre supremul bine. Introducere la un dialog platonic, Cluj, Tipografia „Cartea Românească”, 1947
?????????:
• Hesiod (Munci și zile), Ovidiu (Tristia. Scrisori din Tomis), Euripide (Bacantele; Alceste; Ciclopul; Hipolit), Aristofan (Norii; Plutus; Păsările), Tucidide, Platon (Dialoguri), Aristotel (Metafizica; Statul atenian), Xenofon (Apologia lui Socrate; Ospățul; Din viața lui Socrate), Teofrast, Plutarh (Despre mânie; Despre liniștea sufletească; Despre limbuție), Marc Aureliu (Către sine însuși), Lucian din Samosata (Dialogurile morților și dialogurile zeilor), Thomas Morus (Utopia), Erasmus (Elogiul nebuniei), Atanasie cel Mare etc.
?????: ?????????
????̆???̦? ???????? ????? ??? ???? ?? ?? ????? ????.
???????????̆?̦? ??????̦???? – ???????? ????

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Follow by Email